Het Parool (Amsterdam Netherlands) August 29, 1999

[Dutch original below; English translation follows]

Technohelden

Het Canadese internet-radiostation Cognition is één van de meest up-to-date radioshows voor elektronische muziek. De muziek is om van te smullen. Door goede contacten van site-beheerder Andrew Duke met de techno-helden uit Detroit heeft hij wekelijks primeurs. Niet alleen uit Detroit, ook gerespecteerde house- en technolabels uit Duitsland, Engeland en Zweden geven hem regelmatig de scoop van hun nieuwste uitgaven. Daarnaast komen beroemde dj's graag zelf langs om een plaatje op te leggen. Interviews en achtergrondinformatie (ook in tekst) ontbreken niet. De liefhebber van muzikanten als Juan Atkins en Carl Craig en labels als Underground Resistance, Svek en Tresor moet hier wezen. De leukste service van Cognition is dat het station zijn mixen en muziekshows aanbiedt aan andere websites. Wie op zijn site graag muziek wil uitzenden, kan hier terecht. Geen gezeur van Buma/Stemra en geen gigantische Realaudio-files op je computer. Cognition stuurt een stukje HTML-code met uitleg per e-mail op, en streamt zijn show gratis over jouw site. Zo kan iedereen de hipste muziek uitzenden.

Techno heroes

The Canadian website Cognition has one of the most up to date radio/netshows about electronic music. The music is very tasteful. Through the good contact of site-moderator Andrew Duke with the techno heroes from Detroit he has weekly premieres. Not only from Detroit, also respected house and techno labels from Germany, England, and Sweden give him regularly the scoop on their newest releases. Besides that, famous DJs enjoy visiting to put a record on [and do a guest DJ set]. Interviews and background information (also in text) aren't missing. Lovers of musicians such as Juan Atkins and Carl Craig and labels like Underground Resistance, Svek, and Tresor have got to be here. The nicest service of Cognition is the site offers its show, Andrew Duke's In The Mix, to other websites. Who likes to broadcast music from his site can visit this one. No bothering from Biem and no gigantic RealAudio files on your computer: Cognition sends a piece of HTML-code with explanation by e-mail, and streams Andrew Duke's In The Mix for free through your site--by this everyone can broadcast the most up to date music.

Link:
http://techno.ca/cognition

[taken from their Recommended Sites section]

[English translation courtesy of Marsel from Forcefield]

Back to the media comment on Index


about   listen   read   contact   home